Comprensió lectora

Comprensió lectora 6-7 anys

Treballar la comprensió lectora amb xiquets que tinguen adquirida la lectura mecànica.

CONTINGUT: 500 EXERCICIS

500 exercicis amb text, imatge, veu i so, agrupats en dotze blocs temàtics:
la família i la casa, jocs i esports, formes i colors, naturalesa, l'escola, ferramentes,
oficis, transports, la ciutat, cos i roba, aliments i animals.

 

TIPUS D´EXERCICIS DE COMPRENSIÓ LECTORA


- Elegir la imatge que corresponga a la frase
- Respondre a la pregunta o completar la frase
- Elegir la imatge que complete la frase
- Elegir la frase correcta
- Elegir la frase que correspon a la imatge
- Elegir la frase incorrecta
- Elegir paraules indicades per la frase
- Elegir la paraula que no pertanya al conjunt
- Situar la imatge en la casella indicada per la frase
- Indicar el conjunt a què pertany una paraula
- Completar la frase amb una paraula o frase
- Ordenar paraules o frases
- Fuga de lletres
- Elegir una frase després de sentir-la
- Llegir la frase i decidir si o no
- Elegir la part de la làmina indicada per la frase

 

EL QUE T´OFEREIX

- En pocs minuts deprendràs a usar-lo
- No hauràs de preparar res
- Gran quantitat d'exercicis (500)
- Porta el registre del treball de tots els alumnes que vullgues.
- Són moltíssimes les sessions que tens preparades
- Obtens una avaluació qualitativa i quantitativa
- Exercicis atractius per a l'alumne amb imatge i so.
- Coneixes on i quant erra l'alumne
- Varietat en els exercicis (16 tipus diferents)
- T'imprimix l'avaluació
- Dos tipus de lletra inclosa la cursiva
- Pots elegir els textos en majúscules o minúscules
- Si compares les gràfiques periòdicament coneixeràs a simple vista l'evolució de l'alumne

 

PODRÁS ...

Continuar treballant a partir de la sessió anterior
Treballar un bloc temàtic complet
Treballar un exercici concret
Treballar a partir d'un exercici
Repetir un exercici
Elegir la presentació del text (majúscules o minúscules)
Elegir la lletra a usar (arial o cursiva)
Donar d'alta tots els alumnes que vullgues
Esborrar un alumne i la seua avaluació
Esborrar només l'avaluació de l'alumne

REGISTRA EL TREBALL DE L´ALUMNE


Informa dels blocs temàtics treballats i de l'èxit obtingut
Obté l'avaluació en la impressora
Marca els exercicis amb la data i les sigles P superat, TR treballat i NT no treballat

L´AVALUACIO

És qualitativa i quantitativa, global i detallada. Arreplega el bloc temàtic treballat
i nom de l'alumne, període de l'avaluació, % d'error, núm. de respostes i d'errors
i els exercicis treballats amb error que exigixen coneixements previs,
comprensió literal, inferències i deduccions, coneixements ortogràfics i decisions
de verdader fals. L'exemple mostra errors significatius en exercicis que
exigixen comprensió literal i inferències o deduccions.

L´ESFORÇ TE EL SEU PREMI
Al finalitzar una sessió l'alumne que ha treballat be pot jugar a un joc de puzles inclús aquell que s'esforça i no aconseguix els resultats desitjats


Precio: 55,93€ (IVA NO INCLUIDO) Segundas licencias: Consultar

 

comprension lectora primaria

 

comprension lectora primaria

 

ejercicios de comprension lectora

 

reeducacion logopedica

 

conciencia fonologica actividades
Aquari
c/martín el humano 9,17
valencia , valencia , 46008
963850381
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! This page contains geo-tags