Software comprensión lectora

Comprensión lectora nivel II (galego)

OBXECTIVO:Traballar a comprensión lectora con nenos que teñan adquirida a lectura mecánica.

CONTIDO : 500 EXERCICIOS

Con texto, imaxe, voz e son, agrupados en doce bloques temáticos: a familia e a casa, xogos e deportes, formas e cores, natureza, a escola, ferramentas, oficios, transportes, a cidade, corpo e roupa, alimentos e animais.

TIPOS DE EXERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA

- Elixir a imaxe que corresponda á frase
- Elixir a parte da lámina indicada pola frase
- Elixir a imaxe que complete a frase
- Responder á pregunta ou completar a frase
- Elixir a frase que corresponde á imaxe
- Elixir a palabra que non pertence ó conxunto
- Elixir palabras indicadas pola frase
- Indicar o conxunto ó que pertence unha palabra
- Situar a imaxe no cadro indicado pola frase
- Ordenar palabras ou frases
- Completar a frase cunha palabra ou frase
- Elixir unha frase despois de escoitala
- Fuga de letras
- Elixir a frase correcta
- Ler a frase e decidir si ou non
- Elixir a frase incorrecta

O QUE TE OFRECE ...


- En poucos minutos aprenderás a usalo
- Non terás que preparar nada
- Gran cantidade de exercicios (500)
- Leva o rexistro do traballo de tódolos alumnos que queiras
- Son moitísimas as sesións que tes preparadas
- Obtés unha avaliación cualitativa y cuantitativa
- Exercicios atractivos para o alumno con imaxe e son
- Coñeces onde e canto falla o alumno
- Variedade nos exercicios (16 tipos diferentes)
- Imprime a avaliación
- Dous tipos de letra incluída a cursiva
- Podes elixir os textos en maiúsculas ou minúsculas
- Se comparas as gráficas periodicamente coñecerás a simple vista a evolución do alumno

PODERAS ...


Continuar traballando a partir da sesión anterior
Traballar un bloque temático completo
Traballar un exercicio concreto
Traballar a partir dun exercicio
Repetir un exercicio
Elixir a presentación do texto (maiúsculas ou minúsculas)
Elixir a letra a usar (arial ou cursiva)
Dar de alta tódolos alumnos que queiras
Borrar un alumno e a súa avaliación
Borrar só a avaliación de alumno

REXISTRA O TRABALLO DO ALUMNO


Informa dos bloques temáticos traballados e do éxito obtido
Obtén a avaliación na impresora
Marca os exercicios coa data e as siglas P superado, TR traballado e NT non traballado

A AVALIACIÓN


É cualitativa e cuantitativa, global e detallada. Recolle o bloque temático traballado e nome do alumno, período da avaliación, % de erros, nº de respostas e de erros e os exercicios traballados con erros que esixen coñecementos previos, comprensión literal, inferencias e deduccións, coñecementos ortográficos e decisións de verdadeiro - falso. O exemplo amosa erros significativos en exercicios que esixen comprensión literal e inferencias ou deduccións.

O ESFORZO TEN O SEU PREMIO


Ó rematar unha sesión o alumno que traballou ben pode xogar a un crebacabezas
incluso aquel que se esforza e non acada os resultados desexados

DESCARGAR MANUAL COMPRENSION LECTORA NIVEL II

PVP Comprensión lectora II (galego) 66€ Segundas licencias: 50% DTO

Ver más materiales en galego

Otros materiales para trabajar la comprensión lectora en galego:

Comprensión lectora nivel I galego (6-7 anos)

 

 

 

material comprension lectora

 

ejercicios de comprension lectora

 

software comprension lectora

 

traballo do alumno

 

evaluación comprension lectora comprension lectora actividades
Aquari Informática para la escuela
c/Martin el humano 9,17
46008, valencia España
Telf:963850381
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! This page contains geo-tags